LOGO RASMI AKADEMI REKREASI JOHOR - ( ARJ )

PENGENALAN AKADEMI REKREASI JOHOR

PENGANJUR : ISREC ADVENTURE EXTREME CLUB

Akademik Asas Rekreasi ini dilaksanakan bagi tujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada peserta-peserta mengenai sukan asas rekreasi. Akademik Asas Rekreasi dari segi teori meliputi aspek-aspek “Prosedur Operasi Standard” (SOP), kegunaan, latarbelakang, keperluan, peralatan, lokasi, pakaian, undang-undang, asas sains sukan dan konsep kecergasan. Akademik Asas Rekreasi dari segi praktikal pula meliputi aspek-aspek etika disiplin diri, kehadiran, latihan, tindakan, pengurusan, pengadilan dan kemahiran asas serta teknik.

Peserta juga boleh membuat pendaftaran secara ‘walk in’ sebelum 9 pagi.

TENTATIF PROGRAM

SILIBUS AKADEMI REKREASI JOHOR - (ARJ)

SUPPORTED & SPONSORS

LOKASI PROGRAM AKADEMI REKREASI JOHOR